Valóban nagyobb a nyugvó-kelő hold korongja?

(Öveges kísérlet)

A kelő vagy nyugvó Hold (Nap) a látóhatár közelében óriási nagynak látszik, sokkal nagyobbnak mint amikor magasan áll az égen. Valóban nagyobb-e ilyenkor a Hold (Nap) korongja, vagy csak úgy látszik? a kérdést könnyű méréssel eldönteni.

 

Kísérlet: Fogjunk kezünkbe egy ötforintost (vagy akármilyen pénzérmét) és holdkeltekor tartsuk a Hold felé kinyújtott karral, olyan messzire tőlünk, hogy éppen elfedje  a Hold korongját.

Végezzük el ezt akkor is, amikor a Hold igen magasan áll az égen. Azt látjuk, hogy most is ugyanolyan messzire kell tartani a korongot, hogy elfedje a Holdat.

Egy másik módszer: Kinyújtott karral fogjuk a kezünkben tartott körző nyílásába a Holdat a két esetben. Mérjük meg a körző csúcsainak egymástól való távolságát. Ugyanakkorának találjuk.

Ebből az következik, hogy szemünkben ugyanakkora kép keletkezik a Hold bármely állásakor.