A fizika oktatás szerepe,  minősége a fizika feladatok megoldása esetében óriási, a megoldások menete könnyen elsajátítható. A fizika lépten-nyomon itt van körülöttünk, bármerre lépünk fizikába, „botlunk”.  Fel kell fedezni az összefüggéseket, megérteni a jelenségeket és akkor már a fizika csodálatos világában találhatjuk magunkat. A fizikaoktatás iskolai keretek között legtöbbször alacsony óraszámban történik, ezért segítséget jelenthet a fizikai jelenségek részletesebb áttanulmányozása, amire lehetősége van a fizika korrepetálásra járó diáknak. Akinek nem elegendő az iskolai tanórán elsajátítani a fizika tananyagot, lehetősége van a fizika korrepetálások alkalmával bővíteni ismereteit.

Fizika tanulmányaimat 1984-ben a kolozsvári Bólyai egyetemen végeztem. Az egyetemi éveket követően fizika szakos tanárként tanítottam több iskolában (általános iskola, szakközépiskola, gimnázium).
1990 óta Budapesten gyakorolom a fizikaoktatást, jelenleg is aktív fizika tanárként dolgozom. A fizika tanításának szeretete hozzásegít abban, hogy a tanulóval megértessem a fizika rejtelmesnek tűnő jelenségeit.

A fizika korrepetálások alkalmával mindenkinek a saját tempójában van lehetősége arra, hogy megértse a fizikai jelenségeket. Amit a tanórán „nem mer” megkérdezni, mert attól tart, hogy osztálytársai kinevetik, megteheti ezeken a fizika korrepetálásokon. Több éves fizika tanári tevékenységem alatt rájöttem, hogy csak az szeretheti meg a fizikát, aki meg is érti.

A fizika korrepetálásokon 60 perces egyéni foglalkozások alkalmával a jelenségek megértését kísérletekkel is lehet színesíteni.  Sok olyan fizikai kísérlet létezik, amely elvégezhető egyszerű eszközökkel, akár otthon is. Nincs mindig szükségünk sok pénzre és bonyolult eszközökre, akár azt is mondhatjuk, hogy ezeken a fizika korrepetálásokon a „semmiből” is lehet kísérletezni. Az egyszerűen elvégzett kísérletek, lehetőséget nyújtanak felismerni a természet titkait, törvényeit, megérthetjük alkalmazásukat a tudományban, a mindennapi életben és nem utolsó sorban sikerélményt nyújtanak!

A fizika korrepetáláson több idő van felfedezni azt, hogy a fizika hogyan jelenik meg például az állatvilágban, a zenében, a cirkuszban, a sportban, a játékokban stb. A fizika feladatok megoldása nehézséget jelenthet több tanuló számára, ha nem értik meg a bennük rejlő jelenség lényegét. A fizika korrepetálásokon lehetősége van a diáknak a fizika tanulása során felmerülő nehézségeket leküzdeni és sikerélményeket „gyűjteni”.

Több évtizedes fizika tanári pályafutásom alatt azt tapasztaltam, hogy már a fizikatanulás legelején fontos a feladatmegoldás. A feladatok nem azért vannak, hogy elrettentsék a tanulót a fizika tanulásától, hanem azért, hogy lépésről-lépésre a logikus gondolkodás kialakulásához vezessenek, a felmerülő váratlan helyzetek megoldásához, amelyre az élet minden területén szükség lehet. A feladatok általában  ” a legvadabb feladatnak” tűnnek addig míg felfedezzük a megoldás kulcsát.

A fizikai jelenségek leírhatóak  fizikai mennyiségekkel. Első lépés ezek felismerése a feladatokban majd a megfelelő képletbe való elhelyezésük mert a matematika mutatja meg a mennyiségek közötti összefüggést. Ebben nyújthat segítséget az egyéni foglalkozások során a gyakorlás, ami végül a bonyolultnak tűnő feladatok könnyed megoldásához vezethet.

Várom fizika korrepetálásaimra, rugalmas időpontok, megbeszélés szerint.